logo

LOADING 0%

ภาษา

คำถามที่พบบ่อย

สยามเจมส์ เฮอริเทจ มีกี่สาขา ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง

สยามเจมส์ เฮอริเทจ ไม่มีสาขา ตั้งอยู่ที่ 234 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

จะเดินทางไปที่ สยามเจมส์ เฮอริเทจ ได้อย่างไร

การเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ
วิธีที่ 1) ใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ คุณสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเพื่อบอกทางแก่คนขับได้โดยโทรเข้ามาที่ +66 2949 9500
วิธีที่ 2) เดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มาลงที่สถานีรามคำแหง (สามารถดูข้อมูลการเดินทางโดยแอร์พอร์ตลิงค์
เพิ่มเติมได้ที่ www.srtet.co.th) และเรียกบริการรถแท็กซี่มิเตอร์ เพียง 30 นาทีมายังสยามเจมส์ เฮอริเทจ

ฉันจะติดต่อ สยามเจมส์ เฮอริเทจ ได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง

สามารถติดต่อ สยามเจมส์ เฮอริเทจ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
โทรศัพท์ +66 2949 9500
แฟกซ์ +662-949-9520
อีเมล front@siamgemsheritage.com

สินค้ามีการรับประกันหรือไม่

เครื่องประดับทุกชิ้นของสยามเจมส์ เฮอริเทจ มีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

สยามเจมส์ เฮอริเทจ มีบริการอะไรบ้าง

สยามเจมส์ เฮอริเทจ มีบริการต่างๆ ดังนี้
– Personal Shopping ให้บริการแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเครื่องประดับอัญมณี
– บริการปรับไซส์เครื่องประดับ และเปลี่ยนหัวพลอย

มีบริการจัดส่งนอกสถานที่หรือไม่

สยามเจมส์ เฮอริเทจ มีบริการรับ – ส่ง สินค้านอกสถานที่

หากไม่พอใจในสินค้าสามารถคืนสินค้าหรือขอเปลี่ยนสินค้าได้หรือไม่

หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าสามารถนำสินค้าคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
– กรณีที่ลูกค้านำสินค้ามาคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการซื้อสินค้า สยามเจมส์ เฮอริเทจ จะคืนเงินค่าสินค้าให้เต็มจำนวน
– กรณีที่ลูกค้านำสินค้ามาคืนหลังจาก 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 30 วัน สยามเจมส์ เฮอริเทจ จะหักค่าธรรมเนียมเป็นค่าเสื่อมราคาสินค้า 10 % ของมูลค่าสินค้า
– ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้ามาคืน หลังจากซื้อสินค้าไปเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน สยามเจมส์ เฮอริเทจ จะหักค่าธรรมเนียมเป็นค่าเสื่อมราคาสินค้า 20% ของมูลค่าราคาสินค้า
– ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต สยามเจมส์ เฮอริเทจ จะหักค่าธรรมเนียมการชำระด้วยบัตรเครดิตตามอัตราที่ทางธนาคารกำหนด