logo

LOADING 0%

ภาษา
facility

สิ่งอำนวยความสะดวก

facility-1

แผนกต้อนรับ

facility-2

บริการที่จอดรถ

facility-3

เจ้าหน้าที่ให้บริการ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน)

facility-4

ห้องน้ำสำหรับคนพิการ

siamgems_heritage_facility-5

บริการรถเข็นสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

facility-6

บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม